Smluvní podmínky

 

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu je: www.mamamundele-shop.webnode.cz www 


Emmanuella Ndombasi
Rynholec 210, Rynholec, 27101
IČO:87751356

email: mamamundele@seznam.cz

 Uzavření kupní smlouvy v našem e-shopu

 

1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.mamamundele-shop.webnode.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.
3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
8. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

Poštovné a způsob dopravy

 

1. Poštovné je závislé na způsobu dodání a na váze zásilky. Textil a šperky budou odeslané jako doporučená zásilka - cena 75,- . U ostatního zboží je počítáno pošotovné jako cenný balík - cena 95,-

2. Při nákupu více položek se informujte prostřednictvím emailu mamamundele@seznam.cz o ceně poštovného, aby se cena zbytečně s každým zbožím nenavyšovala.

 

Osobní odběr


1. Osobní odběr je možný na naší provozovně. Odběr je nutno předem telefonicky či jinak domluvit!
2. Při objednávce je pouze potřeba označit variantu doručení „Osobní odběr“.

 

Reklamace


1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.mamamundele-shop.webnode.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží


1. Kupující má právo podle odst. 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

 

Závěrečná ustanovení


1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
2. Obrázky uvedené u výrobků mohou mít pouze ilustrativní charakter.
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

 

Reklamační řád


1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.mamamundele-shop.webnode.cz  reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.
2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: mamamundele@seznam.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
6. Reklamace se nemohou vztahovat na vlastnosti výrobku, které vyplývají z jeho hand-made podstaty. Jako rukodělné výrobky tak nemusí být vždy tvarově, barevně a velikostně stejné.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode E-shop